Privacyverklaring


Onze website: https://www.vroedvrouwevelyne.be

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: Voor- en achternaam / Rijksregisternummer / Geboortedatum / Adresgegevens / Telefoonnummer / Emailadres / Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt / Gegevens over uw activiteiten op mijn website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar., tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via vroedvrouwevelyne@icloud.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Vroedvrouw Evelyne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

​Gebruik van Cookies

Ik gebruik alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik hecht belang aan de bescherming van uw gegevens en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via vroedvrouwevelyne@icloud.com

Recht op inzage / gegevens verwijderen

U kan eenvoudig een e-mail sturen naar vroedvrouwevelyne@icloud.com met het verzoek om uw gegevens in te zien of deze te laten verwijderen. Ik zal hier altijd binnen 7 werkdagen op reageren.